SP 45 - Congreso Internacional de Estudiantes en Jaen

Wielkość liter:

Congreso Internacional de Estudiantes en Jaen 
 ATELIER for STE(A)M - Program Erasmus+

  

Taka podróż to marzenie!

STEM Discovery Week on the Go!

ATELIER for STE(A)M -  Erasmus+ Project

 

W dniach 19-26 kwietnia siedmioosobowa delegacja składająca się z gimnazjalistów i nauczycieli naszej szkoły uczestniczyła w międzynarodowym wydarzeniu w ramach projektu ATELIER for STE(A)M - Program Erasmus+. Celem wyjazdu był czynny udział w kongresie Congreso Internacional de Estudiantes en Jaen organizowanym przez Colegio Pedro Poveda w Hiszpanii. Uczestnikami spotkania byli min. uczniowie z partnerskich szkół  w Hiszpanii (Jaen i Burgos), Portugalii, Belgii, Słowenii i Polski. Kongres zaplanowano z uwzględnieniem rozwoju kompetencji przekrojowych, zawsze obecnych w tego typu projektach.

Kompetencje językowe były wiodące – potrzebowaliśmy języka angielskiego jako wspólnego języka komunikacji, ale także mieliśmy możliwość poznania podstaw języka hiszpańskiego na specjalnie przygotowanych warsztatach językowych, a następnie wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce podczas naszego pobytu w Hiszpanii. Język hiszpański jest językiem ojczystym dla ok. 650 milionów ludzi na całym świecie – w Europie, obu Amerykach i w Afryce. Zajęcia warsztatowe okazały się bardzo skuteczne, gdyż metodologia nauczania oparta była na wskazaniu podobieństw między językami uczestników projektu. Podczas kongresu w Jaén uczniowie prezentowali w języku angielskim prace wykonane w ramach „Atelier for STE(A)M". Każda grupa przygotowała również informacje o swoim kraju, regionie, mieście i swojej szkole. Dzięki temu, młodzież mogła lepiej poznać nowych przyjaciół.  Nasi gimnazjaliści ciekawie zaprezentowali Polskę, Podlasie, Białystok i naszą szkołę.

 

23 kwietnia br. wspólnie obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Dzień Języka Hiszpańskiego. 402 lata temu zmarł Miguel de Cervantes, autor „Don Kichota”, czyli jednego z najważniejszych hispanojęzycznych dzieł literackich. Z tej okazji braliśmy udział w wielkim czytaniu „Don Kichota” w językach ojczystych wszystkich uczestników projektu. Było to niezwykłe i niepowtarzalne spotkanie z literaturą.

 

Mieliśmy również okazję poznać miasto Jaén, które skrywa wiele zabytków pozostawionych przez praktycznie każdą cywilizację lub religię, która osiedlała się na tych terenach: Iberów, Rzymian, Wizygotów, Arabów czy chrześcijan.  Uczniowie z Colegio Pedro Poveda pokazali nam katedrę - Catedral de la Asunción.  Świątynia o potężnych rozmiarach miała pomieścić tysiące wiernych przybywających do Jaén z całej Europy by modlić się do relikwii zwanych "Santo Rostro" (chusta św. Weroniki z odbiciem twarzy Chrystusa). Zwiedziliśmy także Łaźnie Arabskie wybudowane w XI wieku (Baños Árabes, Jaen), które znajdują się w podpiwniczeniu renesansowego pałacu Palacio de Villardompardo oraz fabrykę produkującą oliwę z oliwek. Provincia de Jaén słynie z ogromnej ilości gajów oliwnych, a ekonomia samego miasta oparta jest w dużym stopniu na produkcji oliwy.

 

Naukową przygodę kontynuowaliśmy w interaktywnym muzeum zwanym Parque de las Ciencias w Granadzie, gdzie podziwialiśmy i badaliśmy eksponaty znajdujące się w siedmiu halach wystawowych na powierzchni 70 tys. m2. Kolejnego dnia, w Cordobie wspólnie zwiedzaliśmy przepiękną katedrę, dawniej Wielki Meczet  La Mezquita.

 

Mobilność w ramach projektu Erasmus+ „Atelier for STE(A)M" została zorganizowana w trakcie europejskiego wydarzenia o nazwie STEM Discovery Week 2018. Swoimi działaniami włączyliśmy się również  do tej wspólnej inicjatywy, którą cyklicznie organizuje European Schoolnet w Brukseli.

 

W ramach naszego udziału w projekcie, już pierwszego dnia w Madrycie, przeprowadziliśmy  eksperymenty pt „How do you blow up a balloon without using your breath?”, „Rainbow on the Plate", „Diffusion of Potassium Permanganate in Hot and Cold Water” korzystając z rekwizytów i  substancji o różnych właściwościach dostępnych w czasie każdej podróży.  . Drugiego dnia na zajęciach w parku w ramach STEM Discovery Week 2018 on the Go! kontynuowaliśmy nasze spotkanie z nauką w podróży. Uczniowie zmierzyli się z wyzwaniem chemicznym wymagającym znajomości wzorów i nazw związków chemicznych oraz matematycznym bazującym na myśleniu strategicznym. W ramach realizacji założeń projektowych, razem z młodzieżą ze szkoły średniej w Lublanie przeprowadziliśmy kolejne eksperymenty chemiczne i wspólnie rozbudowaliśmy grę strategiczną.

  

Każda podróż kiedyś się kończy. Jednak podróż po świecie nauki to jedyna wędrówka, która ma szanse trwać w nieskończoność. Uczymy się przecież przez całe życie.

 

Opracowanie:

Małgorzata Zajączkowska – koordynator projektu;

Ewa Zielińska,

Katarzyna Zawadzka

 

Congreso Internacional de Estudiantes en Jaen

ATELIER for STE(A)M - Program Erasmus+

 

 On 19-26 April a group of seven people, teachers and students of our school took part in the international event within ATELIER for STE(A)M- Program Erasmus+. The main purpose of the trip was active participation in the congress- Congreso Internacional de Estudiantes en Jaes held by Colegio Pedro Poveda in Spain. The students of partner schools from Spain (Jaen, Burgos), Portugal, Slovenia, Belgium and Poland were the main participants of the meeting.

 

Language competencies were of vital importance- we needed English language as a common language of communication. We were also given the opportunity of learning basic Spanish in specially organised language workshops and putting the theory into practice during our stay in Spain. Spanish language is a mother tongue of 650 million people all over the world- in Europe, both Americans and in Africa. The language workshops proved to be very effective since teaching methodology was based on pointing out differences between the languages of the participants in the project. During the congress in Jaen students of each country presented some interesting facts about their country, region, city as well as their school. Thanks to this, the teenagers got to know each other better. Our Polish students talked about Poland, Podlasie, Białystok and our school in a very interesting way.

 

On 23 April we all celebrated World Book Day and Spanish Language Day. Miguel de Cervantes, the author of Don Quixote- one of the most important Spanish literary work, died 402 years ago. That is why, we participated in great reading of Don Quixote in native languages of all the participants. That was a unique and unforgettable literary meeting.

 

Furthermore, we went sightseeing in Jean which is full of monuments built by many different civilisations and religions that settled down in that region: Iberians, Romans, Visigoths, Arabs and Christians. The students of the Colegio Pedro Poveda showed us a beautiful cathedral- Catedral de la Asunción. This is an enormous temple where thousands of the faithful come to from the whole Europe to pray at the relics of 'Santo Rostro' (St. Veronica's scarf with the image of Christ's face). What is more, we visited the Arab Baths built in XI century (Banos, Arabes, Jaen) which are in the renaissance palace- Palacio de Villardompardo and the factory making olive oil. Provincia de Jaen is famous for a great amount of olive groves and the economy of the city is most heavily reliant on oil production.

 

We continued our scientific adventure in the interactive museum in Grenada dubbed Parque de las Ciencias. In the museum we admired and studied many exhibitions in seven display halls on the area of 70 000 m2. Next day, we all visited a stunningly beautiful cathedral in Cordoba which used to be the Great Mosque LaMezquita.

 

The mobility within Erasmus+ 'ATELIER for STE(A)M Project was organised during the European event called STEAM Discovery Week 2018. Thanks to our activities we joined the common initiative which is organised regularly by European Schoolnet in Brussels.

 

On the first day of our stay in Madrid, as part of our participation in the project, we conducted the following experiments: 'How do you blow up a balloon without using your breath?', 'Rainbow on the Plate', 'Diffusion of Potassium Permanganate in Hot and Cold Water' using various experimental props. On the second day of workshops in park within STEM Discovery Week 2018 on the Go! we carried on our meeting with science on the go. The students faced the scientific challenge which required a good knowledge of chemical formulas and chemical compounds. Furthermore, the students faced mathematical challenge based on strategic thinking. Within the realisation of project assumptions, we did many chemical experiments with the students of high school in Ljubljana as well as we expanded the strategy game.

 

Every journey has its own end. However, the journey over the world of science is the only one which is likely to last indefinitely since we all learn our whole lives.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

July 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dane do faktur

NABYWCA:

MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1
15-950 Białysto
NIP: 966 211 72 20

 

ODBIORCA:

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętego Jana Pawła II
- SP 45
ul. Łagodna 10
15-757 Białystok

Gościmy

Odwiedza nas 367 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

506542
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W ubiegłym tygodniu
W tym miesiącu
W ubiegłym miesiącu
W sumie
7710
9644
71550
371924
134608
303581
506542

Your IP: 54.81.69.220
2019-07-15 22:57